Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam.