Tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nội khối ASEAN

Tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nội khối ASEAN

VOV.VN -Những đóng góp của Việt Nam tại HNCC ASEAN 30 thể hiện vai trò của một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm đối với sự đoàn kết, gắn bó và phát triển của ASEAN