UBTV Quốc hội làm việc tại Thái Bình về tình hình khiếu nại, tố cáo

Hiện nay, chất lượng giải quyết một số đơn thư khiếu nại tại Thái Bình chưa cao. Một số vụ việc chưa làm tốt công tác đối thoại, hoà giải. Việc giải quyết còn kéo dài.

Ngày 6/9, Đoàn công tác Ban dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên đại bàn tỉnh.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình đã nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở địa phương, đơn vị mình.  

Một số vụ việc phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh trực tiếp báo cáo, phối  hợp với các Bộ, ngành Trung ương để thống nhất biện pháp giải quyết dứt điểm. Các huyện, thành phố, sở, ngành có đơn thư khiếu nại, tố cáo đã giải quyết kịp thời, đúng luật. Tuy nhiên, chất lượng giải quyết một số đơn thư khiếu nại chưa cao. Một số vụ việc chưa làm tốt công tác đối thoại, hoà giải. Việc giải quyết còn kéo dài.

Ông Phạm Văn Sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho phù hợp. Đoàn công tác Ban dân nguyện, UBTV Quốc hội tiếp thu và sẽ đề đạt ý kiến với Quốc hội và Chính phủ cũng như các Bộ, ngành Trung ương liên quan để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận, giúp địa phương làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

PV