Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể thứ hai

Uỷ ban tiến hành thẩm tra 6 nội dung báo cáo của Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 2.

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và các thành viên của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIII.

Tại Phiên họp lần thứ hai, Uỷ ban Tư pháp tiến hành thẩm tra về 6 nội dung gồm: Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân Tối cao về công tác của ngành toà án năm 2011; Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về hoạt động của ngành kiểm sát năm 2011; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2011 và thẩm tra Dự án Luật Giám định tư pháp.

Hai báo cáo chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của ngành Toà án và ngành Kiểm sát cũng được gửi tới các thành viên Uỷ ban Tư pháp để nghiên cứu xem xét.

Sau Phiên họp toàn thể lần thứ hai, Uỷ ban Tư pháp sẽ hoàn thiện Dự thảo Báo cáo thẩm tra về 6 nội dung trên để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII.

Phiên họp toàn thể của Uỷ ban Tư pháp diễn ra từ 6 - 10/9./. 

Thu Quỳnh