Việt Nam và Lào tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền

Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên huấn Lào trong một số lĩnh vực như đào tạo cán bộ, xây dựng trang web Tạp chí tuyên truyền.

Nhận lời mời của ông Cheuang Sombounkhan, Bí Thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ngày 29/9, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo sang thăm Lào từ 29/9-2/10.

Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng hội đàm với đoàn cán bộ của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XI của Việt Nam và Đại hội Đảng IX của Lào.

Ông Đinh Thế Huynh và ông Cheuang Sombounkhan thay mặt hai đoàn ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011 – 2015, trong đó khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước; thành tựu đổi mới của mỗi nước; tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng, tổ chức tốt và có hiệu quả nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của hai Đảng và hai Nhà nước; nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền năm “Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”; bên cạnh đó tiếp tục phổ biến rộng rãi công trình biên soạn lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào tới cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước.

Thay mặt cho Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên huấn Lào một số lĩnh vực như đào tạo cán bộ, xây dựng trang web Tạp chí tuyên truyền…

Trong thời gian ở Lào, đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam cũng đi thăm các tỉnh Champasak, Savanakhet và thăm lại chiến trường xưa và những người bạn chiến đấu đã sát cánh cùng nhau trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của hai nước./.

PV
(từ Lào)