PC_Detail_Float_Left
PC_Detail_Float_Right

Xứng danh đầu tàu kinh tế

“35 năm phấn đấu, thành phố đã trải qua nhiều thử thách nhưng đã không ngừng lớn mạnh và có bước đi vững chắc…” - ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP. HCM nhận định

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Quân, ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP. HCM về những thành tựu mà thành phố đạt được sau 35 năm giải phóng.

PV: Thưa ông, 35 năm qua là một chặng đường phát triển và không ngừng đổi mới của TP. HCM, vậy đâu là những thành tựu nổi bật mà thành phố đã đạt được trong thời gian này?

Ông Lê Hoàng Quân: 35 năm qua, thời gian, trí tuệ, sức lực của con người đã xóa đi sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, bằng sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Nổi bật nhất là tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, ổn định, tạo đà cho sự phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của thành phố. Kinh tế thành phố được khôi phục và không ngừng tăng trưởng qua các năm.

xung danh dau tau kinh te hinh 0

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. HCM

Nhiều năm liền thành phố đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội và giữ vững mức tăng trưởng GDP bình quân 10 - 12%/năm. Thành phố đã đóng góp 1/3 giá trị sản xuất công nghiệp, 1/3 giá trị xuất khẩu và 1/4 GDP của cả nước.

Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục có chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ. TP. HCM là địa phương đi đầu cả nước trong phổ cập giáo dục, đến nay đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học.

Lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

35 năm phấn đấu, thành phố đã trải qua nhiều thử thách nhưng đã không ngừng lớn mạnh và có bước đi vững chắc. Đô thị thành phố đã có sự thay da đổi thịt, ngày càng văn minh, hiện đại, giữ vững vai trò trung tâm về nhiều mặt của khu vực, là đầu tàu kinh tế của cả nước.

PV: Là đầu tàu kinh tế của cả nước và đặc biệt là của khu kinh tế động lực phía Nam, TP. HCM đã phát huy vai trò này như thế nào, thưa ông?

 Ông Lê Hoàng Quân: Để xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP. HCM xem việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác những tiềm năng và lợi thế của thành phố so với cả nước và các nước trong khu vực là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trên tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (2006 - 2010) đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá, tập trung vào chất lượng tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục đầu tư phát triển các nhóm ngành dịch vụ cao cấp; củng cố các ngành công nghiệp truyền thống theo hướng tăng tỷ trọng giá trị gia tăng, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang các sản phẩm và ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; đẩy mạnh ứng dụng sinh học, hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm cây, con giống cho cả khu vực; triển khai xây dựng các khu đô thị mới và các khu dân cư mới...

PV: Để phát huy những thành tựu cũng như vai trò của TP. HCM, xin đồng chí cho biết những vấn đề thành phố cần giải quyết hiện nay?

 Ông Lê Hoàng Quân: Bên cạnh những thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng, TP. HCM cũng phải đối phó với nhiều thử thách. Sự gia tăng dân số đã phá vỡ các cơ cấu, gây áp lực lên các vấn đề khác như điều kiện ăn ở, học hành, đi lại, giao thông, chất lượng cuộc sống. Đây là những quy luật khách quan ở những đô thị lớn của thế giới nhưng đối với TP. HCM lại là những áp lực rất lớn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trăn trở và nỗ lực nghiên cứu các giải pháp tốt nhất để giải quyết những vấn đề này.

PV: Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển như thế nào để có thể đi trước và về đích trước trong sự nghiệp CNH-HĐH?

Ông Lê Hoàng Quân: Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị đã khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải tập trung công sức, trí tuệ và bản lĩnh để xây dựng TP. HCM xứng đáng là thành phố XHCN văn minh, hiện đại. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP khẳng định: từ năm 2011 - 2020 phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền và các ban, ngành để làm sao khai thác và phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Động viên tinh thần thi đua yêu nước trên cơ sở khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh và bền vững; đặc biệt là giữ vững tình hình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt các hoạt động đối ngoại để hội nhập và phát triển bền vững.  

PV: Xin cảm ơn đồng chí!./.

Cao Thoa thực hiện (Báo TNVN)
Video đang được xem nhiều