Nền tảng di động là tương lai của sự phát triển doanh nghiệp

Nền tảng di động là tương lai của sự phát triển doanh nghiệp

VOV.VN - Trong năm 2016, tổng giá trị thị trường Thương mại điện tử Việt Nam đã đạt 1,8 tỷ USD.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x