iPhone 7 hé lộ điều gì về iPhone 8?

iPhone 7 hé lộ điều gì về iPhone 8?

Apple đã chứng minh gom góp những nâng cấp nhỏ hiện tại sẽ tạo ra thay đổi cách mạng trong tương lai. Vậy chiếc iPhone kỷ niệm 10 năm của Apple sẽ có những gì?
PC_Middle_200
PC_Zone_Footer_470
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600