Miễn phí tiền máu điều trị cho người hiến máu tình nguyện

Ngày 20/9, ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, Thông tư về hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, có hiệu lực từ ngày 29/10 tới sẽ tác động tích cực tới phong trào hiến máu nhân đạo.

Theo đó, Nhà nước sẽ huy động nhiều nguồn kinh phí từ ngân sách như: kinh phí thu hồi khi cung cấp máu, các chế phẩm máu, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước… để hỗ trợ hoạt động hiến máu nhân đạo.

Đặc biệt, người tham gia hiến máu nhân đạo trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ sở y tế công lập để điều trị bệnh tật sẽ được miễn phí tiền máu, thành phần máu tối đa bằng số lượng máu đã hiến theo giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo./.

Theo SGGP
VOV_AllPage
VOV_BalloonAds
x