Danh sách liệt sĩ hy sinh tại Tây Ninh (P1)

(VOV) - Danh sách liệt sĩ là chiến sĩ quân đoàn 4 hy sinh tại Cần Lê, thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin do ông Nguyễn Sỹ Động, nguyên tham mưu trưởng Trung đoàn 165 – sư đoàn 7 cung cấp. Số điện thoại của ông Nguyễn Sỹ Động là 0983.551.931 hoặc 0966.689.999. 

LS Bùi Đức Nhật, sinh năm 1939, quê quán: Nghĩa Hưng, Gia Hội, Hải Hưng, nhập ngũ năm 1963, đơn vị D4-F7, hy sinh năm 1967

LS Bùi Đức Nhật, sinh năm 1940, quê quán: Thanh Khê, Thanh  Hà, Hải Hưng, nhập ngũ năm 1963, đơn vị C1-D1-F7, hy sinh năm 1967

LS Chung Thanh Hương, sinh năm 1942, quê quán: Đơn Nhân, Lập Thạch, Vĩnh Phú, nhập ngũ năm 1965, C7-D5-F7, hy sinh năm 1967

LS Đặng Cao Nguyên, sinh năm 1941, quê quán: Ngọc Thanh, Kim Anh, Vĩnh  Phú, nhập ngũ năm 1962, đơn vị E22-F7, hy sinh năm 1967

LS Đoàn Như Đạo, sinh năm 1927, quê quán: Khu phố 1, Hoàng Văn Thụ, Hải Hưng, nhập ngũ năm 1945, đơn vị D5-F7, hy sinh năm 1967

LS Dương Đình Đương, sinh năm 1943, quê quán: Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn, nhập ngũ năm 1964, đơn vị: C4-F7, hy sinh năm 1967

LS Hoàng Đình Bản, sinh năm 1946, quê quán: Phú Hòa, Gia Lương, Hà Bắc, nhập ngũ năm 1963, đơn vị: C1-D4-E14-F7, hy sinh năm 1967

LS Hoàng Thế Kỷ, quê quán: Vinh Quang, Tân Yên, Hà Bắc,nhập ngũ năm 1965, đơn vị D5-F7, hy sinh năm 1967

LS Hoàng Tiến Huy, quê quán: Tân Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng, nhập ngũ năm 1954, đơn vị D6-F7, hy sinh năm 1967

LS Hoàng Văn Bầu, sinh năm 1944, quê quán: Tân Phú, Thanh Sơn, Vĩnh Phú, nhập ngũ năm 1963, đơn vị D4-F7, hy sinh năm 1967

LS Hoàng Văn Thương, sinh năm 1940, quê quán: Đại Lập, Đại Từ, Bắc Thái, nhập ngũ năm 1958, đơn vị: D5-F7, hy sinh năm 1967

LS Lê Đình Hân, sinh năm 1936, quê quán: Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Hưng, nhập ngũ năm 1965, đơn vị: F7, hy sinh năm 1967

LS Lê Hồng Chư, sinh năm 1929, quê quán: Can Lộc, Hà Tĩnh, nhập ngũ năm 1950, đơn vị: C8-D5-F7, hy sinh năm 1967

LS Lê Hữu Thiết, sinh năm 1944, quê quán: Liên Hòa, Phú Linh, Vĩnh Phú, nhập ngũ năm 1945, đơn vị TM- F7, hy sinh năm 1967

LS Lưu Gia Luyến, sinh năm 1926, quê quán: Quang Tiến, Tân Yên, Hà Bắc, nhập ngũ năm 1947, đơn vị: D5-E14-F7, hy sinh năm 1967./.

VOV online
Video đang được xem nhiều
Người phụ nữ mắn đẻ nhất thế giới: 37 tuổi có 38 đứa con
Năm 13 tuổi, Mariam đã lần đầu tiên mang thai, và trở thành mẹ của một cặp song sinh. Liên tiếp những năm sau đó, 36 đứa con còn lại lần lượt ra đời.
VOV_AllPage
VOV_BalloonAds
x