Danh sách liệt sĩ yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Bình Thuận

(VOV) -

Danh sách một số liệt sĩ quê quán ở Thái Bình, Nam Hà, Hải Phòng và Hải Dương, hiện yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh Bình Thuận. Thông tin do ông Trần Quang Cổn, thôn Ngô Mưu xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cung cấp. Điện thoại của ông Trần Quang Cổn là 0982.130.302

LS Phạm Xuân Lễ, sinh năm 1942, quê quán: Vũ Hòa, Kiến Xương, Thái Bình, đơn vị D840 quân khu 6, hy sinh ngày 5/4/1971

LS Lê Văn Chu, quê quán: Nam Toàn, Nam Trực, Nam hà, chức vụ trung đội phó, đơn vị quân khu 6, hy sinh ngày 26/2/1970

LS Bùi Văn Từ, quê quán: Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng, chức vụ trung đội trưởng, đơn vị D240 quân khu 6, hy sinh ngày 13/5/1967

LS Minh Phổ, quê quán: Nam Dương, Nam Trực, Nam Hà, chức vụ trung đội phó, đơn vị: D240, quân khu 6, hy sinh ngày 26/2/1971

LS Hứa Minh Kháng, quê quán: Trần Hưng Đạo, Nam Định, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị D240, quân khu 6, hy sinh ngày 26/2/1970

LS Nguyễn Văn Toản, quê quán: Yên Dương, Ý Yên, Nam Hà, chức vụ trung đội phó, đơn vị D240 quân khu 6, hy sinh ngày 26/2/1970

LS Đỗ Mạnh Cường, quê quán: Đoan Hùng, Vụ Bản, Nam Hà, đơn vị D240 quân khu 6, hy sinh ngày 13/3/1969

LS Thân Công Tùng, quê quán: Yên Tiến, Ý Yên, Nam Hà, đơn vị D240 quân khu 6, hy sinh ngày 13/3/1969

LS Nguyễn Văn Đỉnh, quê quán: Yên Cơ, Ý Yên, Nam Hà, đơn vị D240 quân khu 6, hy sinh ngày 13/3/1969

LS Hà Đình Bảy, quê quán: Yên Cơ, Ý Yên, Nam Hà, đơn vị D240 quân khu 6, hy sinh ngày 13/3/1969

LS Trần Văn Chiến, quê quán: Nam Hồng, Nam Trực, Nam Hà, đơn vị D240 quân khu 6, chức vụ trung đội phó, hy sinh ngày 13/3/1969

LS Nguyễn Quốc Tiến, sinh năm 1945, quê quán: Thanh Liêm, Nam Hà, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị D610, hy sinh ngày 22/5/1969

LS Trần Công Nhân, quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Hà, chức vụ trung đội trưởng, đơn vị D240 quân khu 6, hy sinh ngày 13/3/1969

LS Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1958, quê quán: Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương, đơn vị: C3 D3, hy sinh ngày 15/4/1975

LS Vũ Văn Đà, quê quán: Trần Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đơn vị D610, hy sinh ngày 18/4/1968

LS Hà Văn Lệnh, sinh năm 1940, quê quán: Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đơn vị 610, hy sinh ngày 18/4/1968

LS Dương Văn Chanh, sinh 1947, quê quán: Đồng Hỷ, Bắc Thái, đơn vị giao liên, huyện đội Hàm Thuận Nam, hy sinh 6/7/1972./.

VOV
VOV_AllPage