Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang Tân Ấp (Hương Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình)

Thông tin do ông Nguyễn Xuân Thơ ở Lê Lợi, Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình, điện thoại 0523.511.699 cung cấp

LS Trần Thị Uẩn sinh năm 1947, quê ở Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình, hi sinh ngày 15/10/1965.

LS Lê Thị Thùa sinh năm 1948, quê ở Thái Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Hi sinh ngày 24/8/1965.

LS Trần Thị Thuý sinh năm 1947, quê quán: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, hi sinh ngày 12/8/1968.

LS Trần Thị Khuyên sinh năm 1947, quê quán: Thanh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình, hi sinh ngày 24/12/1966.

LS Nguyễn Minh Hiến sinh năm 1943, quê quán: Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, hi sinh ngày 21/2/1966.

LS Nguyễn Văn Lê sinh năm 1946, quê quán: Dương Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình, hi sinh ngày 21/2/1966.

LS Trần Thị Thí sinh năm 1948, quê quán: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, hi sinh ngày 21/6/1968.

LS Nguyễn Thị Khồi sinh năm 1946, quê ở Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, hi sinh ngày 27/7/1968.

LS Phạm Thị Năm sinh năm 1946, quê quán: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hi sinh ngày 27/7/1968.

LS Trần Thị Thiêm sinh năm 1948, quê ở Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình, hi sinh ngày 27/7/1968.

LS Hồ Văn Vè sinh năm 1945, quê quán: Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, hi sinh ngày 29/3/1966.

LS Cao Bá Ngọc sinh năm 1946, quê quán: Hoá Tiến, Minh Hoá, Quảng Bình, hi sinh ngày 20/6/1966.

LS Hoàng Thị Thường sinh năm 1951, quê quán: Cảnh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình, hi sinh ngày 17/6/1966.

LS Nguyễn Hiển sinh năm 1948, quê quán: Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, hi sinh ngày 30/8/1965.

LS Hoàng Văn Tý sinh năm 1950, quê quán: Hoá Thanh, Minh Hoá, Quảng Bình, hi sinh ngày 28/6/1966./.

VOV
Video đang được xem nhiều
Quán cơm đặc biệt chỉ 2.000 đồng/suất giữa lòng Hà Nội
VOV.VN - Với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, quán cơm 2.000 đồng được một câu lạc bộ thiện nguyện mở giữa lòng Hà Nội.
VOV_AllPage