Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang xã Bình Tường và Bình Thành (Tây Sơn, Bình Định) (tiếp)

Thông tin do ông Đồng Sỹ Tài ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, số điện thoại: 0363.827.793 cung cấp.

LS Trần Văn Thích sinh năm 1943, quê quán: xã Quỳnh Hà, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình.

LS Vũ Xuân Kính sinh năm 1944, quê quán: xã Thái Thành, huyện Thái Ninh, tỉnh Thái  Bình.

LS Nguyễn Duy Sang sinh năm 1949, quê quán: xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

LS Nguyễn Đình Sang, sinh năm 1949, quê quán: xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

LS Trần Văn Thinh sinh năm 1943, quê quán: xã Quỳnh Hà, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình.

LS Nguyễn Công Nghênh sinh năm 1946, quê quán: xã Thuỵ Ninh, huyện Thuỵ Anh, tỉnh Thái Bình.

LS Quách Đại Quang sinh năm 1945, quê quán: xã Ngọc Lương, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, hi sinh ngày 28/8/1970.

LS Đinh Văn Truyền sinh năm 1949, quê quán: xã Vũ Hồng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hi sinh ngày 24/3/1970.

LS Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1940, quê quán: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình.

LS Vũ Quang Chính sinh năm 1953, quê quán: xã Thuỵ Ninh, huyện Thuỵ Anh, tỉnh Thái Bình, hi sinh ngày 26/5/1970./.

VOV
VOV_AllPage