APEC VIETNAM 2017

Jack Ma sang Việt Nam dự APEC

Jack Ma sang Việt Nam dự APEC

Trước khi đến Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC, Jack Ma tham gia Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam và nói chuyện với sinh viên ở Hà Nội.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x