Tư vấn khuyến nông

PPP dẫn vốn vào nông nghiệp

PPP dẫn vốn vào nông nghiệp

Theo các chuyên gia, để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, cần có chính sách đột phá theo hướng kết hợp giữa Nhà nước và nhà đầu tư theo hình thức PPP.

Mùa rươi rời ổ: 'Lộc trời' cho nông dân

Mùa rươi rời ổ: 'Lộc trời' cho nông dân

VOV.VN - Mùa rươi đến là lúc người dân An Định, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương sẵn sàng săm, sàng, xô chậu, hối hả tháo nước bắt 'lộc trời cho'.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds