Dành cho trẻ em trình độ B2: Bài 11 (tiết 2)

Các bạn sẽ tiếp tục học về chủ đề “Du lịch” - (Nghe âm thanh tại đây)

VOV_AllPage