Chính thức nâng lương tối thiểu từ 1/7/2013

(VOV) -Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua với 90,96% tán thành.

Lúc 14h30 chiều nay (10/11), dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

Một trong các nội dung quan trọng của Nghị quyết chính thức được thông qua là điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2013.

Theo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2012, dự toán NSNN năm 2013 và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2013, nhiều ý kiến đề nghị bố trí NSNN để thực hiện tăng lương tối thiểu theo lộ trình, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương từ NSNN. Để có nguồn làm lương, nhiều ý kiến đề nghị quyết liệt cắt, giảm những khoản chi không cần thiết như chi khánh tiết, lễ hội...; khai thác tối đa nguồn thu; đồng thời, tinh giản bộ máy hành chính.

Tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, để góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương từ NSNN, trợ cấp ưu đãi người có công trong điều kiện khó khăn hiện nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị thực hiện một phần lộ trình tăng lương tối thiểu, cụ thể như sau: Từ ngày 01/7/2013, điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu. Để có nguồn làm lương cần quản lý chặt chẽ các khoản chi theo đúng dự toán đã được quyết định, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Đồng thời, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công, chi phí công tác trong nước và nước ngoài... để dành thêm nguồn thực hiện một phần lộ trình cải cách tiền lương.

Về dự toán ngân sách nhà nước 2013, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 816.000 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỷ đồng.

Quốc hội cũng nhất trí với mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Về ba hạng mục thu, chi và bội chi ngân sách năm 2013 có 89,56% đại biểu tán thành.

Toàn bộ Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua với 90,96% đại biểu tán thành./.


Vũ Hạnh/VOV online

Bài liên quan