Đánh giá sự phát triển của ngành Ngân hàng giai đoạn 2001 - 2010

Ngày 8/9/2009, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức “Hội thảo đánh giá sự phát triển của ngành Ngân hàng giai đoạn 2001 - 2010 và định hướng phát triển 2011 - 2020”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Sự phát triển của ngành Ngân hàng nằm trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong, ngoài nước và những biến chuyển phức tạp của kinh tế thế giới

Tại Hội thảo, Ts. Nguyễn Thị Kim Thanh - Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Ngân hàng đã trình bày tham luận “Tổng kết chiến lược phát triển ngành Ngân hàng thời kỳ 2001 - 2010”. Báo cáo khẳng định: 10 năm qua hệ thống Ngân hàng đã trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, ngành Ngân hàng đã tận dụng tốt những thời cơ, vượt qua không ít những cam go trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế để gặt hái được những thành tựu to lớn, đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của đất nước trong những năm qua. Hệ thống Ngân hàng đã có những bước phát triển toàn diện, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2001 - 2010. Hệ thống ngân hàng hai cấp đã được hình thành rõ nét. NHNN đã có bước củng cố và đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về các mặt hoạt động, tiền tệ tín dụng, tạo môi trường pháp lý tương đối đồng bộ cho các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả. Đồng thời, NHNN cũng thực hiện có hiệu quả chức năng của NHTW, không ngừng hoàn thiện cơ chế điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá, chính sách quản lý ngoại hối theo cơ chế kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước hoàn thiện, phát triển hệ thống thanh toán, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hoạt động của NHNN đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, duy trì giá trị đồng tiền và tỉ giá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đánh giá về sự phát triển của các TCTD, Hội thảo cũng cho rằng: Hệ thống các TCTD đã phát triển đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình dịch vụ. Quy mô và chất lượng hoạt động của các TCTD ngày càng tăng; năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, năng lực cạnh tranh, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được nâng lên. Các TCTD đã cơ bản thực hiện tốt vai trò trung gian, huy động và phân bổ nguồn vốn có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn và tiện ích của nền kinh tế và xã hội. Nhờ đó, hoạt động tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực cho việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn và qua cũng còn một số tồn tại cần khắc phục.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã nghe và thảo luận một số vấn đề như: Vai trò của NHNN trong định hướng phát triển hệ thống các NHTM Việt Nam; đổi mới công tác thanh tra, giám sát để nâng cao vai trò quản lý nhà nước của NHNN; thực hiện chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng Hà Nội giai đoạn 2001 – 2010 và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng của hệ thống Ngân hàng, xác định đúng xuất phát điểm của Ngành để từ đó đặt ra mục tiêu chiến lược khả thi, xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp thực hiện và huy động được các nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu đề ra. Với ý nghĩa đó, Hội thảo “Đánh giá sự phát triển của ngành Ngân hàng giai đoạn 2001 - 2010 và định hướng phát triển 2011 - 2020” sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để NHNN tham khảo nhằm xây dựng định hướng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2011 - 2020./.

XT - SN  

Video đang được xem nhiều
Ảnh: Phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Ri Sol-ju đẹp rạng ngời ở Trung Quốc
VOV.VN - Ngày 19/6, bà Ri Sol-ju cùng phu quân là Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày.
VOV_AllPage