Cần có một Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Cần có một Nghị quyết về xử lý nợ xấu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, quá trình xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, do đó cần xây dựng một Nghị quyết về vấn đề nợ xấu.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x