Cần có một Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Cần có một Nghị quyết về xử lý nợ xấu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, quá trình xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, do đó cần xây dựng một Nghị quyết về vấn đề nợ xấu.

Doanh nghiệp vẫn còn lắm gian nan

Doanh nghiệp vẫn còn lắm gian nan

VOV.VN - Dù môi trường kinh doanh, khởi nghiệp đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn nhiều rào cản, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x