Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ

Hợp tác xã nông nghiệp là "bà đỡ" cho kinh tế hộ

VOV.VN - Các Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của Đà Nẵng.

Doanh nghiệp vẫn còn lắm gian nan

Doanh nghiệp vẫn còn lắm gian nan

VOV.VN - Dù môi trường kinh doanh, khởi nghiệp đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn nhiều rào cản, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x