Kết hợp tăng trưởng và công bằng xã hội

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn" diễn ra sáng 22/9.

Hội thảo do Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội tổ chức nhằm phục vụ trực tiếp cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 và soạn thảo Báo cáo chính trị, soạn thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 trình Đại hội XI của Đảng.

Hội thảo tập trung được gần 70 bài viết của các nhà khoa học từ Hội đồng Lý luận Trung ương, các trường ĐH, học viện, viện nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách và tập đoàn kinh tế trong cả nước.

Các ý kiến tham luận của các nhà khoa học đã đạt được sự đồng thuận cao về vai trò của cơ chế kinh tế thị trường trong vận hành nền kinh tế và phát triển kinh tế thị trường là tất yếu khách quan, là lựa chọn đúng đắn và sáng suốt. Mô hình phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ là mô hình phát triển toàn diện, thực hiện việc kết hợp tăng trưởng kinh tế nhanh với công bằng xã hội ngay từ đầu và trong toàn bộ tiến trình phát triển. Phát triển kinh tế của Việt Nam là quá trình kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa cả ba mặt là kinh tế, xã hội và môi trường./.

PV
Video đang được xem nhiều
Dàn sao Real gây “bão mạng” với chức vô địch FIFA Club World Cup
VOV.VN - Cristiano Ronaldo và dàn sao Real Madrid gây "bão" trên mạng xã hội khi đồng loạt đăng ảnh mừng chức vô địch FIFA Club World Cup 2017.