Mặt bằng lãi suất huy động giảm 0,5-1%/năm

VOV.VN -Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên cũng giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm.

Theo báo cáo hoạt động ngân hàng trong tuần từ 17 - 21/3 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau khi điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2014, mặt bằng lãi suất huy động VND giảm khoảng 0,5-1%/năm so với thời điểm trước khi điều chỉnh. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6-7,5% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 7,5-8,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng.

Ngày 18/3/2014, các TCTD đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động USD về mức trần quy định của NHNN là 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25% đối với tiền gửi của tổ chức.

Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND và USD, NHNN cũng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 9%/năm xuống 8%/năm.

Các TCTD đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên về mức 8%/năm theo quy định của NHNN ngay từ ngày 18/3/2014. Các mức lãi suất cho vay phổ biến của các TCTD đối với khách hàng được tổng hợp tại bảng dưới đây.

Lãi suất cho vay USD hiện phổ biến 4-7%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 4-6%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 6-7%/năm./.

PV/VOV online

Bài liên quan

VOV_AllPage