Sắp vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ

Ngày 9/9 sẽ đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 24/9 HNX sẽ khai trương và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) chuyên biệt vào hoạt động.

Theo đó, tất cả trái phiếu đều được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

TPCP sẽ có mã giao dịch và mã định danh riêng biệt, để thuận lợi cho giao dịch và quản lý. Việc vận hành hệ thống giao dịch TPCP chuyên biệt được coi là một bước nhằm tái cơ cấu và chuyên nghiệp hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.

HNX cũng cho biết, đã có các quyết định chấp thuận thành viên giao dịch đối với 13 tổ chức đầu tiên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về thành viên hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ. Trong đó bao gồm 12 công ty chứng khoán và 1 ngân hàng thương mại.

Cũng theo sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 9/9 sẽ tổ chức đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho Dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, được Chính phủ bảo lãnh phát hành.

Trong đợt này, VEC sẽ đấu thầu 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm (ngày phát hành là 11/9/2009 và đáo hạn ngày 11/9/2012) và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm (ngày phát hành là 11/9/2009 và đáo hạn ngày 11/9/2014). Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất và không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Trái phiếu được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Doanh thu hàng năm từ nguồn thu phí giao thông đoạn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo phương án tài chính của dự án sẽ là nguồn thanh toán gốc và lãi cho trái phiếu. Thời hạn nộp phiếu dự thầu là trước 14 giờ ngày 9/9, kết quả đấu thầu được công bố cùng ngày./.

VOV_AllPage