Sẽ có đường sắt đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Đến năm 2020, giao thông vận tải đường sắt cần chiếm tỷ trọng tối thiểu 13% về nhu cầu luân chuyển hành khách và 14% về luân chuyển hàng hóa trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành Giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, giao thông vận tải đường sắt cần chiếm tỷ trọng tối thiểu 13% về nhu cầu luân chuyển hành khách và 14% về luân chuyển hàng hóa trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành Giao thông vận tải. Trong đó vận tải hành khách đô thị bằng đường sắt đạt ít nhất 20% nhu cầu vận tải hành khách công cộng tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2030, hoàn thành mạng đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng mạng lưới đường sắt tại một số thành phố lớn khác; cơ bản hoàn thành mạng đường sắt cao tốc Bắc - Nam; triển khai xây dựng mạng đường sắt Tây Nguyên, đường sắt nối các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ và đường sắt đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long./.

Theo SGGP