Tăng cường công tác quản lý đấu thầu

Bộ KH-ĐT vừa có Công văn đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tăng cường công tác quản lý đấu thầu.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đề nghị các cơ quan, đơn vị trên khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu nghiêm túc theo đúng Chỉ thị 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo danh mục thiết bị, máy móc phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng; vật tư xây dựng; vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu; nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất phần mềm… đến các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu theo đúng quy định của luật đấu thầu.

Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục cung cấp danh mục hàng hóa, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế… đến Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành cập nhật, bổ sung vào danh mục trên.

Thực hiện rà soát tình hình phân bổ vốn, cân đối các nguồn sẵn có cho các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép; không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa bố trí đủ vốn cho các dự án, gói thầu nêu trên.

Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án, gói thầu nêu trên đảm bảo việc thực hiện đúng chỉ định thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án, gói thầu. Đối với các gói thầu chưa bố trí đủ vốn năm nay, đề nghị phải lùi tiến độ sang năm sau và tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc theo hình thức khác phù hợp với quy định hiện hành.

Rà soát tình hình triển khai thực hiện và bố trí vốn tính đến ngày 30/06/2010 cho các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định thầu lập báo cáo và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2010.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý công tác đấu thầu ở các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp sau:

Hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các đơn vị.

Thực hiện thẩm định Kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ…

Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu.

Tăng cường công tác kiểm tra để sớm phát hiện những thiếu sót và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng các quy định của pháp luật vê đấu thầu.

Hướng dẫn, triền khai, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg việc chỉ định thầu và thực hiện hợp đồng đối với các dự án, gói thầu thuộc danh mục cho phép áp dụng chỉ định thầu để đảm bảo hoàn thành trong năm 2010 như đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đấu thầu. Luôn củng cố, tăng cường năng lực quản lý công tác đấu thầu cả về số lượng và chất lượng.

Hướng dẫn, phổ biến các quy định về luật đấu thầu cho các đơn vị trực thuộc. Thực hiện thẩm định Kế hoạch đấu thầu đối với các dự án.

Đề nghị các Thứ trưởng, cấp phó ở các cơ quan ngang Bộ, Cơ quan khác ở Trung ương, các vị cấp phó ở Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty được giao trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của ngành hoặc địa phương mình tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2010 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

PV
Video đang được xem nhiều
Cận cảnh vụ cháy cửa hàng phụ tùng ôtô trên phố Lạc Nghiệp, Hà Nội
VOV.VN - Phải mất hơn 2h đồng hồ, lực lượng PCCC mới có thể khống chế được đám cháy cửa hàng phụ tùng ôtô trên phố Lạc Nghiệp, Hà Nội.