Tạo đà cho Cửa khẩu Bờ Y phát triển

Ông Trương Tấn Sang: Cần kiểm tra, khảo sát và đánh giá thị trường, dự báo thị trường về sức mua, tiêu thụ sản phẩm không chỉ trongtrong nội địa mà còn khảo sát, đánh giá thị trường ở nước Lào và Campuchia

Ngày 25/9, ông  Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương dẫn đầu đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum).

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển và các kiến nghị đề xuất với Trương ương của Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, ông Trương Tấn Sang cho rằng: Xây dựng khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y là chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước vì đây là trung tâm trong tam giác phát triển 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, gắn kết với hành lang kinh tế Đông - Tây và đã được Thủ tướng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia phê duyệt.

Theo ông Trương Tấn Sang, để phát triển bền vững và lâu dài, trước mắt UBND tỉnh Kon Tum và Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cần kiểm tra, khảo sát và đánh giá thị trường, dự báo thị trường về sức mua, tiêu thụ sản phẩm không chỉ trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên, trong nội địa mà còn khảo sát, đánh giá thị trường ở nước Lào và Campuchia. Từ đó mới dự báo nên đầu tư, xây dựng cái gì thì hiệu quả và cần thiết để đẩy mạnh ngành thương mại dịch vụ, tạo đà cho Cửa khẩu Bờ Y phát triển.

Ông Trương Tấn Sang cho rằng: để phát triển bền vững, phải phát triển từng bước một, Kon Tum cần dự báo trong 5 năm tới sẽ thu hút được bao nhiêu dự án, phát triển ngành nghề gì, sức mua giữa thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia như thế nào để có hướng đầu tư hiệu quả hơn.

Ông Trương Tấn Sang cũng yêu cầu UBND tỉnh cũng như Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cần đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tư nhân trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh của khu kinh tế cũng như chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh để thu hút các doanh nghiệp…/.

Theo TTXVN
VOV_AllPage