Australia hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh

Australia hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh

VOV.VN - Khoản hỗ trợ nhằm thực 6,5 tỷ AUD nhằm hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600