PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Đặc sắc “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc

 Đặc sắc “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người” tại Hàn Quốc

VOV.VN -Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP HCM với Hàn Quốc nói chung và các tỉnh, TP của Hàn Quốc nói riêng.
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x