VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Ở tuổi 23, nữ kỹ sư Cát Thư từng được trường đại học hàng đầu thế giới về hạt nhân của Mỹ mời nghiên cứu vì cô được cấp tới 2 bằng sáng chế .
PC_Zone_Middle
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x