PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Việt Nam đã được Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự.
PC_Middle_200