Mở rộng diện kiều bào sở hữu nhà ở trong nước

Từ hôm nay (1/9), Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai Việt Nam có hiệu lực, tạo điều kiện cho người Việt định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở trong nước.

Theo đó, người có quốc tịch Việt Nam; người gốc Việt Nam, người nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam, nhà khoa học, văn hóa, người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc trong nước đều được sở hữu nhà ở.

Hiện có khoảng 70% trong số 3 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn giữ quốc tịch gốc, như vậy chính sách mới này sẽ rộng cửa cho đồng bào ở nước ngoài về mua nhà trong nước. Sau hơn 8 năm cho phép kiều bào sở hữu nhà trong nước, đến nay mới có 140 Việt kiều mua nhà theo con đường chính thống./.

Theo Hà Nội mới