Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản

VOV.VN - Bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” là bức tượng Bác Hồ đầu tiên được đặt tại Nhật Bản.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600