Hồi sinh căn hộ tập thể cũ

Hồi sinh căn hộ tập thể cũ

Các Kiến trúc sư đã đơn giản hóa việc ngăn chia phòng tập thể cũ để có được không gian lớn hơn và sáng hơn.
PC_Middle_200
PC_Zone_Footer_470
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600