Về nơi có nhiều cầu ngói nhất Việt Nam

Về nơi có nhiều cầu ngói nhất Việt Nam

VOV.VN - Cầu ngói Phát Diệm có niên đại hơn 1 thế kỷ cộng thêm 2 cây cầu ngói mới được xây dựng đã biến huyện Kim Sơn là nơi có nhiều cầu ngói nhất Việt Nam
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x