Ảnh: Tân Bộ trưởng GTVT và tân Tổng Thanh tra Chính phủ ra mắt

Ảnh: Tân Bộ trưởng GTVT và tân Tổng Thanh tra Chính phủ ra mắt

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Thể được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải và ông Lê Minh Khái được bổ nhiệm làm Tổng thanh tra Chính phủ.