Giảm án cho người phụ nữ đánh chết người chồng vũ phu

Giảm án cho người phụ nữ đánh chết người chồng vũ phu

VOV.VN - Bị chồng đánh, bà Phia phản kháng xô ngã chồng rồi dùng chày đánh liên tiếp vào vùng kín đến khi người chồng nằm bất động.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x