Góp vốn mua đất, có cùng phải đứng tên để tránh tranh chấp?

Góp vốn mua đất, có cùng phải đứng tên để tránh tranh chấp?

VOV.VN - Để tránh xảy ra tranh chấp thì phải có một văn bản thỏa thuận về việc góp tiền mua chung mảnh đất cũng như quyền, nghĩa vụ của mỗi bên đối với mảnh mảnh đất đó
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds