Đề nghị xử lý hình sự người từ 14-16 tuổi​

Đề nghị xử lý hình sự người từ 14-16 tuổi​

VOV.VN - Các đại biểu đề nghị bổ sung quy định xử lý nghiêm người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với Tội cố ý gây thương tích, Tội hiếp dâm.

Cá nhân gây oan sai phải bồi thường

Cá nhân gây oan sai phải bồi thường

VOV.VN - Để bảo đảm quyền lợi của người bị oan sai, dự thảo Luật cần quy định rõ cơ quan giải quyết bồi thường và cá nhân có trách nhiệm bồi thường.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x