“Yêu” khi chưa bước qua tuổi 18, có tội hay vô tội?

"Yêu" khi chưa bước qua tuổi 18, có tội hay vô tội?

VOV.VN - Theo luật sư, nếu khi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân mà Tuấn chưa đủ 18 tuổi thì Tuấn sẽ không phạm tội giao cấu với trẻ em.

Cá nhân gây oan sai phải bồi thường

Cá nhân gây oan sai phải bồi thường

VOV.VN - Để bảo đảm quyền lợi của người bị oan sai, dự thảo Luật cần quy định rõ cơ quan giải quyết bồi thường và cá nhân có trách nhiệm bồi thường.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x