Tag: "100 trieu dong"

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm về bán hàng đa cấp

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm về bán hàng đa cấp

Hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên sẽ bị phạt từ 60-100 triệu đồng.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600