Tag: "30 nam doi moi"

Đất nước 30 mùa xuân đổi mới

Đất nước 30 mùa xuân đổi mới

VOV.VN - Hành trình đổi mới với sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân đã và đang kết hợp tất cả ba yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa...
PC_Middle_200
VOV-left-160x600