PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Barcelona"

Messi có nguy cơ ngồi tù 6 năm

Messi có nguy cơ ngồi tù 6 năm

Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đang đối mặt với tương lai tù tội sau khi tòa án tại Tây Ban Nha vừa bác đơn kháng cáo của Messi liên quan trốn thuế.
PC_Middle_200