PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Bộ-Văn-hóa"

Treo đầu nghê Việt Nam bán sư tử Trung Quốc!

Treo đầu nghê Việt Nam bán sư tử Trung Quốc!

VOV.VN -So với những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng kém, hình ảnh những con sư tử đá ngoại lai ở các di tích, các không gian công quyền Việt Nam còn nguy hại hơn nhiều.

Khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014

Khai mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014

VOV.VN -Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014 hoạt động nằm trong kế hoạch bảo vệ di sản mà Việt Nam đã cam kết thực hiện trong hồ sơ trình lên UNESCO.
PC_Middle_200