PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Festival"

Thấy lo cho Sơn Đoòng!

Thấy lo cho Sơn Đoòng!

Thế giới đang phát sốt trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí của Sơn Đoòng. Vì thế, để vừa phát triển du lịch vừa bảo tồn được di sản này là chuyện không hề đơn giản.
PC_Middle_200