Tag: "Khai-mạc"

Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014

Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014

VOV.VN -Sự kiện nhằm góp phần gắn kết tình cảm, chia sẻ thành quả lao động, kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống giữa các thành viên trong gia đình.