PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Khai-mạc"

Khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi 2015

Khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi 2015

VOV.VN -Hội báo Xuân năm nay có 65 đơn vị báo chí, tổ chức Hội ở Trung ương và các địa phương phía Bắc tham gia 120 gian trưng bày.
PC_Middle_200