VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "Nguyễn-Bá-Thanh"

Nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

Nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

VOV.VN - Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân thành phố Đà Nẵng lại nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh như một người đã mang đến mùa xuân yêu thương cho họ.
PC_Middle_200