PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Phạm-Viết-Đào"

Bắt khẩn cấp ông Phạm Viết Đào

Ông Phạm Viết Đào đã có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
PC_Middle_200