PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "TPHCM"

Mâu thuẫn, thuê người 'xử' bạn làm ăn

Mâu thuẫn, thuê người 'xử' bạn làm ăn

Cùng hùn hạp làm ăn, giữa Chướng và ông Sỹ xảy ra mâu thuẫn, ông Sỹ gửi đơn tố cáo những việc làm sai trái của Chướng, tức giận Chướng thuê người xử ông Sỹ
PC_Middle_200