Tag: "Triều-Tiên"

Hollywood phải sửa phim vì Kim Jong Un

Hollywood phải sửa phim vì Kim Jong Un

Triều Tiên phản ứng gay gắt khi Hollywood định làm bộ phim hài The Interview về cuộc ám sát Kim Jong Un, buộc nhà sản xuất phải điều chỉnh nội dung.