PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Tổng-Bí-thư"

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Nói và Làm

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Nói và Làm

VOV.VN - Nguyễn Văn Linh là con người khiêm nhường, chân tình, thẳng thắn, yêu thương đồng chí, bạn bè song sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng.

Nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

 Nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

VOV.VN - Phẩm chất đạo đức, sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn là gương sáng cho các thế hệ tiếp tục học tập và phát huy.
PC_Middle_200