PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Võ-Nguyên-Giáp"

Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã sống, đang sống và bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam và của cả thế giới.
PC_Middle_200