PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "cửa-khẩu"

Ai Cập mở lại cửa khẩu Rafah

Ai Cập mở lại cửa khẩu Rafah

VOV.VN - Nguồn tin từ quan chức Ai Cập cho biết, cửa khẩu này sẽ được mở trong hai ngày để thuận tiện cho giao thông từ Ai Cập đến Gaza.
PC_Middle_200