Tag: "cửa-khẩu"

Khai trương Cửa khẩu quốc tế La Lay

Khai trương Cửa khẩu quốc tế La Lay

VOV.VN - Đây là sự kiện quan trọng, biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Lào.