Tag: "cửa-khẩu"

Nâng cấp cửa khẩu Quốc tế La Lay

Nâng cấp cửa khẩu Quốc tế La Lay

VOV.VN - Việc nâng cấp cửa khẩu Quốc tế La Lay mở ra cơ hội mới về hợp tác đầu tư giữa các nước trên Hành lang Kinh tế Đông Tây.