PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "chiến-lược"

Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!

Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!

Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.
PC_Middle_200