PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "chiến-lược"

Nga âm thầm phát triển vũ khí siêu thanh

Nga âm thầm phát triển vũ khí siêu thanh

Vũ khí siêu thanh khó có thể bị phát hiện và tiêu diệt bởi chúng di chuyển theo quỹ đạo không định trước với vận tốc lên tới 7.000 dặm/giờ.
PC_Middle_200