PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "chèo-cổ"

Tiếng hát Chèo giữa lòng Thủ đô

Tiếng hát Chèo giữa lòng Thủ đô

Với 50 vở diễn đặc sắc, Nhà hát Chèo Hà Nội đã đưa Chèo ra khỏi chốn sân đình, bước lên sân khấu hiện đại, trở thành Chèo của công chúng Thủ đô.
PC_Middle_200